BUSINESS continuity

Planowanie działań na wypadek zagrożenia ciągłości działania.

Procedury informacyjne

Opracowanie procedur na wypadek zagrożenia ciągłości funkcjonowania.

pracownicy

Powiadamianie o zaistniałej sytuacji i wydanie indywidualnych i grupowych dyspozycji w zależności od wystąpienia zdarzeń.

klienci

Powiadomienia dla klientów wyprzedzające wystąpienie masowych zapytań, informujące na bieżąco o statusie sytuacji kryzysowej, w tym zaistnienie, aktualny status oraz zakończenie.

procedury

Opracowanie planów na wypadek sytuacji kryzysowych z uwzględnieniem procesów informacyjnych grup pracowników, partnerów i klientów.

PLAN

przykładowy proces zarządzania kryzysowego

Identyfikacja zagrożeń

Przykładowe sytuacje.
Przerwa w dostawach prądu.
Atak internetowy.

Kategoryzacja pracowników

Powiadomienie pracowników o zaistniałaj sytuacji i przekazanie dyspozycji zgodnie z kompetencjami z potwierdzeniem przyjęcia i wykonania procedur.

Powiadomienie klientów

W przypadku możliwości skutków zauważalnych przez klientów należy uprzedzić ich o zaistnieniu sytuacji, opisać ją i określić dalsze postępowianie. 

Polityka informacyjna

Powiadamianie personelu i klientów o statusie sytuacji. Każda zmiana może być komunikowana, by uzyskać maksymalną świadomość i umożliwić podejmowanie kolejnych zależnych decyzji.

Zakończenie

Automatyczne powiadomienie o zakończeniu procesu obsługi kryzysowej.

Adres

Biuro:
EXEA Smart Space
87-100 Toruń
ul. Włocławska 167

Siedziba:
87-125 Silno k/Torunia
ul. Leśna 56

Kontakt

e-mail: biuro@advicos.com          
telefon: +48 22 120 11 11                     

również tu nas znajdziesz!