JEDNO MIEJSCE
WIELE ZASTOSOWAŃ

Dlaczego warto korzystać z naszych skutecznych powiadomień?

Znajdź Twój Sektor

Sprawdź jak wykorzystać skuteczne powiadomienia.

Ubezpieczenia 

Powiadomienia o terminach przedłużenia polis, możliwości rozszerzenia zakresu ubezpieczenia.


przykład

Serwisy techniczne

Przypomnienia terminów przeglądów technicznych lub gwarancyjnych daje możliwości cross lub up-sellingu.

przykład

Finanse

Przypomnienia i ponaglenia płatności zwiększają skuteczność miękkiej windykacji. Ograniczamy problem przeoczenia  terminów.

przykład

Kurierzy i logistyka

Interaktywne powiadomienia o dostarczeniu przesyłek zwiększa skuteczność i zmniejsza ryzyko powtórnych dostaw.

przykład

Organizacje

Komunikacja z wolontariuszami, darczyńcami, członkami społeczności.

Służba zdrowia

Powiadomienia dla personelu medycznego, pacjentów, służb technicznych.

Usługi finansowe

Wiadomości dla klientów, pracowników,, zarządzanie kryzysowe, marketignowe.

Logistyka

Komunikaty dla personelu mobilnego, klientów, sieci obsługi. Zarządzanie procesami.

Studium przypadku

Przykłady zastosowań

Powiadomienia wygasających usług
Predictive call czyli połączenie telefoniczne inicjujące kontakt zawiera wiadomość np.
"informujemy, że za 7 dni upływa termin ważności usługi (ubezpieczenia, subskrypcji). Aby połaczyć się z naszym konsultantem prosimy wybrać 1, aby otrzymać fakturę pro forma prosimy wybrać 2."

Powiadomienia dla pacjentów
Automatyczne powiadamianie o zmianach terminów, potwierdzanie wizyt, badań. Opcjonalnie możliwe jest umożliwienie interakcji (API) z systemami HIS i aplikacjami medycznymi w celu odnotowania wyboru pacjenta lub skierowanie połączenia do personelu w celu dalszej obsługi.

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
Powiadomienia głosowe w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia dają ogromna przewagę nad zwykłymi SMS-ami bowiem pozwalają potwierdzać odebranie i zrozumienie wiadomości oraz umożliwają reakcje ze strony adresatów.
Umożliwiamy przekierowanie poąłczenia w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Komunikaty dla klientów!
Planowane terminy doręczenia, odbioru, potwierdzenia terminów, dostepności i ich zmiany. Powiadamianie o zmianach, problemach, opóźnieniach wyprzedzające działania klientów, to one pomagają zarządzać kontaktem z klientem.

Try before You buy!

Przetestuj nasze rozwiązanie zanim podejmiesz decyzję.

Nie musisz podejmować ostatecznej decycji już teraz. Jesli masz pytania skontaktuj się z nami 

Adres

Biuro:
EXEA Smart Space
87-100 Toruń
ul. Włocławska 167

Siedziba:
87-125 Silno k/Torunia
ul. Leśna 56

Kontakt

e-mail: biuro@advicos.com          
telefon: +48 22 120 11 11                     

również tu nas znajdziesz!