Ankiety satysfakcji

Monitorowanie jakości obsługi i opinii klientów.

Opinie klientów

Negatywne opinie powinny być niezwłocznie wykrywane i korygowane.

ankiety

Z doświadczenia wynika, że w większości przypadków klienci obsłużeni poprawnie rzadziej odpowiadają na ankiety. Uznają to za zbędne, bowiem dobra obsługa jest stanem pożądanym i nie wymaga komentowania.

problem

Jeśli obsługa jest niesatysfakcjonująca bądź problem nie został rozwiązany, klienci mają skłonność do podzieleniem się negatywną opinią. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest być pierwszym adresatem pretensji. Opinia negatywna wraz z nagraniem i transkrypcją przedmiotowej rozmowy niezwłocznie przesyłana jest do wytypowanego personelu.

obsługa

Negatywna ocena w ankiecie głosowej powoduje natychmiastowe połaczenie do dedykowanego personelu, który mając dostęp do nagrań i transkrypcji rozmowy może rozwiązać problem a tym samym zapobiec upowszechnieniu się złej opinii.

PLAN

przykładowy proces obsługi

nagranie rozmowy

Nagrywanie rozmów ułatwia rozstrzyganie sporów dotyczących obsługi.

Transkrypcja i speech analytics

Automatyczna transkrypcja i analiza przebiegu rozmowy, to wykrywanie słow i zwrotów będących markerami niepożądanego bądź niepoprawnego przebiegu obsługi. Mają one wyzwalać powiadomienia do personelu monitorującego jakość obsługi i stanowić narzędzie wspierające "gaszenie pożaru". Nasze rozwiązania umożliwiają szybszą identyfikację źródła problemu.

Ankieta głosowa

Ankiety mają największą skuteczność (wypełnialność) jeśli będą zapowiedziane przez personel obsługujący. Paradoksalnie, negatywny przebieg obsługi jest czynnikiem dopingującym dla klientów do podzielenia się opinią, co w istotny sposób zwiększa szanse na podjęcie szybkiej reakcji. 

Reakcja

Niezwłoczne powiadamianie (łączenie) personelu  dedykowanego do rozwiązywania problemów lub sporów zwiększa szanse na sukces. Pracownicy mający doświadczenie w obsłudze trudnych przypadków otrzymują narzędzia w postaci nagranie rozmowy, transkrypcję oraz analizę. 

Zakończenie

Automatyczne głosowe powiadomienie klienta, SMS lub e-mail o pozytywnym wyniku procesu obsługi reklamacyjnej podnosi poziom jego satysfakcji.

Adres

Siedziba:
ADVICOS POLAND sp. z o.o.
ul. Leśna 56
87-125 Silno
NIP: 8792707586
KRS: 0000758498

Kontakt

e-mail: biuro@advicos.com          
telefon: +48 22 120 11 11
                    

również tu nas znajdziesz!