Transkrypcja

Automatyczna konwersja nagrania głosowego na tekst.
Wstęp do Speech Analytics.

Nagrywanie rozmów ma wiele zastosowań, lecz ich przetwarzanie jest trudne. Przesłuchanie jednej godziny nagrań trwa jedną godzinę. Przeanalizowanie pod kątem wyłapania słów kluczowych jednogodzinnego nagrania w postaci tekstu zajmuje już jedynie 3-10 minut. W ten sposób oszczędzamy od 84 do 95% czasu personelu. Kolejnym krokiem jest Speech Analytics.

Transkrypcja nagrań jest narzędziem archiwizacji relacji i analizy procesów obsługi. Wersje tekstowe wraz z nagraniami dźwiękowymi mogą być dołączane do dokumentacji lub aplikacji CRM.

W platformie IVRAPI wykorzystujemy nagrania dwukanałowe w celu osiągnięcia wysokiej jakości transkrypcji. Dzieki temu możemy dokładniej prześledzić i udokumentować przebieg rozmowy oraz udział jej uczestników. 


Transkrypcja jest wykorzystywana w procesach obiegu dokumentów oraz komunikacji w tym:

- dodawanie do systemów CRM, ERP, HIS,

- przesyłanie wiadomości e-mail lub SMS,

- tłumaczeń,

- przygotowywania materiałów szkoleniowych,

transkrypcja

Archiwizacja

Archiwizacja zgód (w tym RODO) lub akceptacje regulaminów. Wersjonowanie zawartości i dokumentowanie aktualizacji. 


Automatyzacja

Automatyczne przyjmowanie zgłoszeń, zamówień, reklamacji. Transkrypcja pozwala na automatyzację standaryzowanych procesów obsługi.

Analiza

Wersja tekstowa umożliwia analizę przebiegu konwersacji, poprawności i zgodności ze standardami (skryptami), użyciem słów pożądanych i eliminacją słów niepożądanych.

  1. dwukanałowe  nagrania rozmów - rejestrujemy rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnych i komórkowych . Wypróbuj teraz!
  2. transkrypcja - dokonujemy transkrypcji nagranych rozmów i zapisu w wersji tekstowej z podziałem na role . Wypróbuj teraz!
  3. analiza treści - analizujemy treść konwersacji według zadanych kryteriów. Wypróbuj teraz!
Adres

Siedziba:
ADVICOS POLAND sp. z o.o.
ul. Leśna 56
87-125 Silno
NIP: 8792707586
KRS: 0000758498

Kontakt

e-mail: biuro@advicos.com          
telefon: +48 22 120 11 11
                    

również tu nas znajdziesz!