Rozszerzenia dla CRM!

API Interaktywnych Usług Telekomunikacyjnych CTI

Rejestracja, nagrywanie i transkrypcja rozmów dodawana do systemu CRM?
Funkcje telekomunikacyjne dla aplikacji webowych i mobilnych.
Automatyzacja i integracja procesów.

skuteczne
powiadomienia
głosowe!

SMS można zignorować, przeoczyć, zapomnieć !
Co robisz, gdy ktoś dzwoni do Ciebie ?

API dla developerów

Z usługi można korzystać przez panel klienta, jak i API do skomunikowania systemów CRM, ERP i innych.

Terminarz akcji

Powiadomienia głosowe są realizowane niezwłocznie bądź o określonej dacie z wyprzedzeniem.

komunikaty głosowe

Natychmiastowo generujemy komunikaty TTS, głosy męskie, żeńskie, polskie i obcojęzyczne.

Transkrypcja nagrań

Wiadomości od klientów lub nagrania rozmów są zamieniane na tekst. W takiej formie są przekazywane do CRM lub wysyłane do adresatów.

Skuteczność DOTARCIA

komunikatów głosowych w zastosowaniach

43%

przypomnienie terminu odnowienia usług (ubezpieczenia)

57%

przypomnienia terminów zapłaty
(raty, ubezpieczenia)

71%

potwierdzanie terminów wizyt

82%

powiadomienia w sytuacjach nagłych

powiadamiacz głosowy

IVRAPI to system umożliwiający wysyłanie powiadomień głosowych tak samo łatwo jak wiadomości SMS, jednakże z szerszymi możliwościami obsługi i interakcji.


przypominacz głosowy

IVRAPI umożliwia skuteczniejsze przypominanie o terminach płatności, odbioru, dostarczenia lub spłaty, bez konieczności angażowania personelu.


ankiety satysfakcji

Szybka ankieta satysfakcji umożliwia przekazywanie informacji do systemów wewnętrznych (CRM, ERP) oraz reagowanie na ocenę klienta.

głosowy tracking

IVRAPI umożliwia przekazywanie klientom informacji o statusie realizacji zamówienia, zlecenia przesyłki, reklamacji, badania itp.

transkrypcja i speech analytics

IVRAPI umożliwia nagrywanie rozmów, transkrypcję i analizę treści. Treść rozmów jest archiwizowana i analizowana pod kątem przebiegu, zawartości, tematu i wątków.

Adres

Siedziba:
87-125 Silno k/Torunia
ul. Leśna 56

Kontakt

e-mail: biuro@advicos.com          
telefon: +48 22 120 11 11
                    

również tu nas znajdziesz!