Miękka Windykacja

SKuteczne przypominanie, ponaglanie, ostrzeganie.

Komunikacja

Eskalacja komunikacji.

Powiadomienie

Powiadomienie klienta, że będzie otrzymywał informacje o zbliżających się terminach płatności.

Przypomnienie

Kilka dni przed terminem płatności przypominamy, że ten się zbliża.

O terminie

W dniu płatności informujemy o tym, że to ostatnia szansa na terminowe opłacenie zobowiązania.

Po upływie terminu

W tym przypadku komunikat powinien być stanowczy, informujący o przekroczeniu terminu płatności i następstwach, np. odsetkach, dodatkowych krokach windykacyjnych.

Przy uporczywym przeterminowaniu

Informujemy o konsekwencjach przeterminowanych płatności, kolejnych krokach i możliwości ich uniknięcia.

Adres

Biuro:
EXEA Smart Space
87-100 Toruń
ul. Włocławska 167

Siedziba:
87-125 Silno k/Torunia
ul. Leśna 56

Kontakt

e-mail: biuro@advicos.com          
telefon: +48 22 120 11 11                     

również tu nas znajdziesz!