Miękka Windykacja

SKuteczne przypominanie, ponaglanie, ostrzeganie.

Komunikacja

Eskalacja komunikacji.

Powiadomienie

Powiadomienie klienta, że będzie otrzymywał informacje o zbliżających się terminach płatności.

Przypomnienie

Kilka dni przed terminem płatności przypominamy, że ten się zbliża.

O terminie

W dniu płatności informujemy o tym, że to ostatnia szansa na terminowe opłacenie zobowiązania.

Po upływie terminu

W tym przypadku komunikat powinien być stanowczy, informujący o przekroczeniu terminu płatności i następstwach, np. odsetkach, dodatkowych krokach windykacyjnych.

Przy uporczywym przeterminowaniu

Informujemy o konsekwencjach przeterminowanych płatności, kolejnych krokach i możliwości ich uniknięcia.

Adres

Siedziba:
ADVICOS POLAND sp. z o.o.
ul. Leśna 56
87-125 Silno
NIP: 8792707586
KRS: 0000758498

Kontakt

e-mail: biuro@advicos.com          
telefon: +48 22 120 11 11
                    

również tu nas znajdziesz!