NASZE POWIADOMIENIA

Działamy skutecznie!

Koniec z wymówkami "Ale nie dostałem wiadomości i nie wiedziałem".

Ile razy zdarzało się, że skuteczne powiadomienie, poinformowanie, ostrzeżenie miało istotne znaczenie dla firmy, instytucji, pracowników?

Jeśli chcecie przypomnieć o terminach płatności to chcecie mieć pewność, że dotrze i adresat zostanie skutecznie powiadomiony. To przekłada się na płynność finansową firmy. 

Jeśli chcecie powiadomić klientów o terminach, wydarzeniu, sytuacji to warto mieć potwierdzenie, do kogo wiadomość ta dotarła, kto ją odsłuchał,  odsłuchał w całości czy w części, czy potwierdził zrozumienie, zaakceptował, przyjął do wiadomości.

ADVICOS POLSKA daje Wam do dyspozycji narzędzie IVRAPI dzięki któremu zwiększycie skuteczność powiadamiania!

Zastosowania powiadomień Voicebota

Miękka windykacja

Automatyczne powiadamianie o terminach płatności, zaległościach, wezwania do zapłaty. 


Odnawianie ubezpieczeń

Automatyczne przypominanie o terminach odnowień ubezpieczeń i generowanie leadów. IVRAPI połączy klienta z doradcą ubezpieczeniowym.

Cykliczne przypomnienia

Powiadomienia o przeglądach technicznych (samochodów, urządzeń, pieców, instalacji) i sybskrypcjach usług (domeny). 

Powiadomienia awaryjne

Skutecznie powiadamianie w sytuacjach awaryjnych, takich jak nagłe zdarzenia, awarie, problemy, klęski żywiołowe.Utrzymanie ciągłości biznesowej

Przejmij inicjatywę, gdy pojawiają się problemy. Przygotuj plany komunikacji awaryjnej w nagłych przypadkach.  Zarządzanie kryzysowe.


Powiadomienia pracowników

Przekazywanie informacji wymagających niezwłocznej reakcji, bądź powiadomienia o istotnych zdarzeniach biznesowych wymagających natychmiastowego działania.

Adres

Siedziba:
ADVICOS POLAND sp. z o.o.
ul. Leśna 56
87-125 Silno
NIP: 8792707586
KRS: 0000758498

Kontakt

e-mail: biuro@advicos.com          
telefon: +48 22 120 11 11
                    

również tu nas znajdziesz!